กิจกรรม

   

ดูภาพกิจกรรมโปรดคลิกที่รายการ

 

ปีการศึกษา 2562

 

    อบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
        21, 28 สิงหาคม 2562
 
   
    โครงการประกวดแผนธุรกิจนักธุรกิจรุ่นใหม่ งาน มอ. วิชาการ 2562 
        18 สิงหาคม 2562
 
 

ปีการศึกษา 2561

 
 

    กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
        16 กันยายน 2561
    
 

    การอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
        22 - 23 สิงหาคม 2561
 


    อบรมผู้ประกอบการในตลาดชุมชนมินิเกษตร และนักเรียนนักศึกษา
        26 กรกฎาคม 2561

  
   

   


    การอบรมการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
        19 - 21 กรกฏาคม 2561

   

ปีการศึกษา 2560

   


    อบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
        24 - 25 สิงหาคม 2560

 

 

    เปิดตลาดมินิเกษตร (อย่างเป็นทางการ)  
        26 กรกฎาคม 2560
 

    เปิดตลาดมินิเกษตรแฟร์ (ซ้อมใหญ่)   
        12 กรกฎาคม 2560
 

    ประชุม "ตลาดมินิเกษตรแฟร์"
        21 มิถุนายน 2560
 

    ตลาดนัดมินิเกษตรแฟร์ ชิม อิ่ม มื้อเที่ยง ครั้งที่ 3
        7 มิถุนายน 2560
 
 

ไปหน้าแสดงรายงานผลการดำเนินงานในปี 2558

 

กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โปรดคลิก (file pdf)

 
 

กลับหน้าหลักของเว็บไซต์