ดูภาพประมวลกิจกรรม ปีการศึกษา 2554 - 2558 คลิกที่นี่
กลับหน้าหลักของเว็บไซต์
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)
   

    กิจกรรมวันวิสาขบูชา (18 พฤษภาคม 2562)   
        17 พฤษภาคม 2562

    ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 

        8 - 10 พฤษภาคม 2562

    ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
        8 พฤษภาคม 2562

    ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  
        7 พฤษภาคม 2562

   
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
        6 พฤษภาคม 2562

    พิธีเปิดและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   
    เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
        1 พฤษภาคม 2562
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 

    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
        21 มีนาคม 2562

    วันปัจฉิมนิเทศ 
        19 มีนาคม 2562

    อบรม“เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นประยุกต์”  
       
12 - 14 มีนาคม 2562

    พิธีถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"  
        2 มีนาคม 2562

    กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
        26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

    การแข่งขันฟุตบอลสนามเล็กต้านยาเสพติด  
        28 - 31 มกราคม 2562

    การประชุมผู้ปกครองฯ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  
        9 มกราคม 2562

    การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. พัทลุง  
       17 - 18 ธันวาคม 2561

    เข้าค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน  
        6 - 8 ธันวาคม 2561

    การประชุมวิชาการ  อกท.  ภาคใต้ ครั้งที่ 40  
       
26 - 30 พฤศจิกายน 2561

    อบรมการใช้แอปพลิเคชัน ECHO VE
        13 พฤศจิกายน 2561

    พิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาโดยเครือเบทาโกร
        8 พฤศจิกายน 2561

 


    การประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้   
        6 พฤศจิกายน 2561

   


ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์อาชีพในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง   
        5 พฤศจิกายน 2561

    ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยให้ความเห็นชอบฯ  
        31 ตุลาคม 2561

    การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเห็นชอบร่างมาตรฐานวิทยาลัย
        30 ตุลาคม 2561

    พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันปิยมหาราช   
        23 ตุลาคม 2561

    การประชุมคณะกรรมการ อกท. ภาค ภาคใต้ วาระพิเศษ 
        18 ตุลาคม 2561

    พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
        13 ตุลาคม 2561
   

งานเลี้ยง "ด้วยรักและผูกพัน"  
        12 ตุลาคม 2561

    แห่หมรับ วันสารทเดือนสิบ 
        9 ตุลาคม 2561

    ค่ายข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561  
        1 - 8 ตุลาคม 2561

ทำบุญและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ
อายุราชการ
   
        24 กันยายน 2561

    กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
        16 กันยายน 2561
    

   
    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง  ครั้งที่ 14 
        6 - 8 กันยายน 2561

    พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ มกอช. 
        5 - 6 กันยายน 2561

    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง 
        29 - 30 สิงหาคม 2561

    การอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
        22 - 23 สิงหาคม 2561

    คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาดูงาน วษท.พัทลุง
        20 สิงหาคม 2561

    การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและ
    พาณิชยกรรม ภาคใต้
    
        18 - 20 สิงหาคม 2561

    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ  
        16 - 18 สิงหาคม 2561

 พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ และจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล
  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
        12 สิงหาคม 2561

    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
    พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
        10 สิงหาคม 2561

  

    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร 
        7 สิงหาคม 2561


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
        28 กรกฎาคม 2561

    
    กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี 2561
        27 กรกฎาคม 2561


    อบรมผู้ประกอบการในตลาดชุมชนมินิเกษตร และนักเรียนนักศึกษา
        26 กรกฎาคม 2561

    กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
        25 กรกฎาคม 2561

    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
       
25 กรกฎาคม 2561

    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค
        23 - 25 กรกฎาคม 2561


    พระพิรุณเกมส์ ประจำปี 2561
        20 กรกฏาคม 2561

 


    การอบรมการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
        19 - 21 กรกฏาคม 2561

    เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
        14 กรกฎาคม 2561

    เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาตรี
        13 กรกฎาคม 2561

    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.พัทลุง
        4 กรกฎาคม 2561

    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
        26 มิถุนายน 2561

    อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯ อกท. ภาคใต้ 
        20-23 มิถุนายน 2561

    การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1  
        14 มิถุนายน 2561

    พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561    
        14 มิถุนายน 2561

    กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ 2561
        6 มิถุนายน 2561

    การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา (เก่า) ปีการศึกษา 2561
        30 พฤษภาคม 2561

    กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561  
        28 พฤษภาคม 2561

    กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับข้าราชการใหม่
        22 พฤษภาคม 2561

    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  
        10 พฤษภาคม 2561

    ค่ายคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        8 - 10 พฤษภาคม 2561

    การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  
       8 พฤษภาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
 
    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
      6 เมษายน 2561

    สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด
        4 เมษายน 2561

    วันที่ระลึก รัชกาลที่ 3 
        31 มีนาคม 2561

    ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี วษท.พัทลุง ปีการศึกษา 2560
        31 มีนาคม 2561

    กิจกรรมบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix It Center
        19 - 27 มีนาคม 2561

    ฝึกอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาและช่างชุมชน 
        22 - 23 มีนาคม 2561

    สแกนเข้มข้น รถสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

    พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 
        15 มีนาคม 2561

    ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 
        12 มีนาคม 2561

    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญฯ ประจำปีการศึกษา 2560
       
7 - 9 มีนาคม 2561

    ทัศนศึกษาฟาร์มตามมาตรฐานและสถานประกอบการ
        24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

    พิธีเปิดโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ (ท่ามิหรำ)  
        
22 กุมภาพันธ์ 2561

    พิธีเปิดโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ  
       
14 กุมภาพันธ์ 2561

    แนะแนวการศึกษาต่อจากทุ่งใหญ่
        14 กุมภาพันธ์ 2561

    มอบรางวัลและเกียรติบัตร
        14 กุมภาพันธ์ 2561

    กิจกรรมโครงการราชทัณฑ์เยี่ยมสถานศึกษา
       
31 มกราคม 2561

    อนุบาลเรวดีพัทลุงมาศึกษาดูงาน วษท. พัทลุง
        26 มกราคม 2561

    กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2561 
        29 ธันวาคม 2560

    ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
        27 ธันวาคม 2560

    อบรมวินัยจราจร  
        21 ธันวาคม 2560

    ลอกผักตบกำจัดวัชพืชทำความสะอาดทะเลน้อย 
        16 ธันวาคม 2560

    งานประกวดฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
        12 - 14 ธันวาคม 2560

    พิธีมอบเงินสนับสนุนนักศึกษาทวิภาคี   
        12 ธันวาคม 2560

    ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
        6 ธันวาคม 2560

    อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560
        27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

    ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   
       
3 พฤศจิกายน 2560

    วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม ของทุกปี)  
        31 ตุลาคม 2560

    วันปิยมหาราช ประจำปี 2560  
        23 ตุลาคม 2560

    ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ  
        20 - 30 ตุลาคม 2560

    กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนา 
        17 ตุลาคม 2560

    กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ปี 2560  
        7 - 14 ตุลาคม 2560

    งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต 
        29 กันยายน 2560

    นักเรียน ม. 3 มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 
        26 กันยายน 2560

    กิจกรรมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน
        26 กันยายน 2560

    อบรมการเพาะกล้าข้าวถาดและการใช้เครื่องปักดำ
        22 กันยายน 2560

    แห่หมรับ วันสารทเดือนสิบ 
        20 กันยายน 2560

    ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย
        10 - 13 กันยายน 2560

    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13
        7 - 9 กันยายน 2560

    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพฯ
        4 กันยายน 2560

    พิธีเปิด อกท. ระดับหน่วย ปีการศึกษา 2560 
        31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

    Startup
        29 สิงหาคม 2560

    อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ 
        26 - 27 สิงหาคม 2560


    อบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
        24 - 25 สิงหาคม 2560

 


    แข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560    
       25 สิงหาคม 2560

    ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล 
 
        12 สิงหาคม 2560

    ร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิดงานกรีฑาจังหวัดพัทลุง 2560
        5 สิงหาคม 2560

    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานครั้งที่ 2  
        1 สิงหาคม 2560

    เปิดตลาดมินิเกษตร (อย่างเป็นทางการ)  
        26 กรกฎาคม 2560

    อบรมการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด  
        15 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2560

    โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand  4.0  
        1 - 31 กรกฏาคม 2560

    เปิดตลาดมินิเกษตรแฟร์ (ซ้อมใหญ่)   
        12 กรกฎาคม 2560

    ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต 
        12 กรกฎาคม 2560

    กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา
        8 กรกฏาคม 2560

    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 
        5 กรกฏาคม 2560

    อบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กฯ (Fix it)  
        1 - 2 กรกฎาคม 2560

    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานครั้งที่ 1 
        26 มิถุนายน 2560

    อบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
        21 มิถุนายน 2560

    ประชุม "ตลาดมินิเกษตรแฟร์"
        21 มิถุนายน 2560

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
        14 มิถุนายน 2560

    ประชุมสมัยสามัญ สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1
        8 มิถุนายน 2560

    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
        8 มิถุนายน 2560

    ตลาดนัดมินิเกษตรแฟร์ ชิม อิ่ม มื้อเที่ยง ครั้งที่ 3
        7 มิถุนายน 2560

    เดิน - วิ่งทดสอบสมรรถภาพ ปีการศึกษา 2560
        3 มิถุนายน 2560

    เข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ ฯ  
        1 - 2 มิถุนายน 2560

    เข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
        1 - 2 มิถุนายน 2560

    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุกวัน 11.00 - 11.50 น.
        (22 - 26 พฤษภาคม 2560)

    นิเทศโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปี 2560 
        16 พฤษภาคม 2560

    เปิดเรียนวันแรก 16 พฤษภาคม 2560
        16 พฤษภาคม 2560

    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
        11 พฤษภาคม 2560

    ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
        9 พฤษภาคม 2560

    รับมอบกวาง
        2 พฤษภาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    
    และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
        6 เมษายน 2560

    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
        16 มีนาคม 2559

    เปิดบ้านสถานศึกษา Excellent  Model  School 
       
24 กุมภาพันธ์ 2560

    ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
        23 กุมภาพันธ์ 2560

    ประชุมหาแนวทางจัดตั้งตลาด "มินิเกษตรแฟร์"  (ครั้งที่ 3)
        22 กุมภาพันธ์ 2560
   
    อบรมภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษา

        22 กุมภาพันธ์ 2560

    ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุไหม่  
        22 กุมภาพันธ์ 2560

    กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559
        21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

    ประชุมระดมแนวคิดจัดตั้งตลาด "มินิเกษตรแฟร์" (ครั้งที่ 2)
        15 กุมภาพันธ์ 2560

    คุยนอกรอบหาแนวทางจัดตั้งตลาด "มินิเกษตรแฟร์" 
        30 มกราคม 2560

    การประชุมปฏิบัติการฯ  พัทลุงโมเดล  
        27 มกราคม 2560

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
        18 มกราคม 2560

    กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ฯ  
       
28 ธันวาคม 2559

    การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2559
       
1 ธันวาคม 2559

    “งานรวมพลังแห่งความภักดี กระทรวงศึกษาธิการ”   
        22 พฤศจิกายน 2559

    "ทำความดีเพื่อพ่อ"
     ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  It Center)
        14 - 18 พฤศจิกายน 2559

    รองผู้อำนวยการย้าย  
        14 พฤศจิกายน 2559

    “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  
       
14 พฤศจิกายน 2559

    กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
       
9 พฤศจิกายน 2559

    กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" 
       7 พฤศจิกายน 2559

    การพัฒนาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
       
7 พฤศจิกายน 2559
 
    จัดอบรม จัดทำริบบิ้นสีดำและแจกจ่าย
        28 ตุลาคม 2559

    วันปิยมหาราช 2559 
        23 ตุลาคม 2559

   

    กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ปี 2559   
        16 - 23 ตุลาคม 2559
 


    เสวนาหาแนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
       
13 ตุลาคม 2559

    ลงนามความร่วมมือกับสวนสัตว์สงขลา  
        4 ตุลาคม 2559

 งานวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 18 ณ วัดบ้านสวน 
        1 ตุลาคม 2559


    งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ
        30 กันยายน 2559


    อบรมแปรรูปข้าวสังข์หยด  
        23 กันยายน 2559
   
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี  
       
21 - 22, 28 กันยายน 2559

    การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี   
        20 กันยายน 2559

    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง  
        12 กันยายน 2559

    English Camp for ASEAN 2016   
        10 - 11 กันยายน 2559

    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 12 ปี 2559
        8 - 9 กันยายน 2559

    การมอบรางวัลการประกวดฟาร์มมาตรฐาน ประจำปี 2559
        30 สิงหาคม 2559

    ชนะที่ 1 ทุ่มน้ำหนักหญิง "สงขลาเกมส์"   
        28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

    กิจกรรมเดิน-วิ่งนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 39 
        20 สิงหาคม 2559

    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร 
        12 สิงหาคม 2559

    พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ

        10 สิงหาคม 2559

   ร่วมขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาฯ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67
        5 สิงหาคม 2559

    อบรมการทำแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
        29 - 30 กรกฎาคม 2559

    พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ 
        28 กรกฏาคม 2559

    ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
        19 กรกฎาคม 2559

    อบรม คอศ.3 - คอศ.7 เทคโนโลยีบัณฑิต
       16 - 17 กรกฎาคม 2559

    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
        13 กรกฎาคม 2559

    แข่งขันฟุตซอล 2559  
        13 กรกฏาคม 2559

    อบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา MEP    
        10 กรกฏาคม 2559

    ทีมงาน มกอช. และคณะผู้สื่อข่าว มาทำข่าว ฯ  
        29 มิถุนายน 2559


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
9 มิถุนายน 2559


พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2559
9 มิถุนายน 2559

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1 มิถุนายน 2559       

วันฉัตรมงคล
5 พฤษภาคม 2559
   
ดูภาพประมวลกิจกรรม ปีการศึกษา 2554 - 2558 คลิกที่นี้
กลับหน้าหลักของเว็บไซต์